Voljevica, Ismet Ico

Ismet Ico Voljevica rođen je 18. srpnja 1922. godine u Mostaru. gimnaziju je pohađao u Sarajevu a studirao je na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Kao student počeo je surađivati sa humorističkim tjednikom Kerempuh. U Kerempuhu je do 1954., objavljivao karikaturu Grga Protokol. Poslije Kerempuha Grgu je objavljiva u Globusu i Narodnom listu, te je prešao u tadašnji NIŠP Vjesnik. U Vjesniku je do 1. lipnja 1962. godine objavljivao Grgu a poslije je prešao u Večernji list gdje je izlazio do 2000. godine. U Večernjem listu objavljeno je 12.830 Grga. Sveukupno je objavljeno 15.230 tih popularnih strip-karikatura.

Ico Voljevica je bio dobitnik mnogih nagrada i priznanja. Dobitnik je Grand prixa na svjetskom festivalu karikature u Montrealu, triju nagrada HND-a, nagrade Otokar Keršovani za životno djelo, Nagrade grada Zagreba.

Preminuo je 30. 10. 2008. godine u Zagrebu.