Zdravko Sulić, YU strip 1 (148/I)

Zdravko Sulić

Zdravko Sulić

Zdravko Sulić je rođen 1925. godine u Vršcu. Pripada srednjoj generaciji jugoslovenskih crtača stripova i nesumnjivo je jedan od najboljih. Po profesiji je arhitekta, ali je dugo godina zaposlen kao ilustrator.

U jugoslovenskom stripu Sulić je prisutan od pre dvadesetak godina, kada je u listu “Narodna armija” objavio prvi strip sa temom iz NOB-a. Od tada je objavljivao stripove u listovima: “Pioniri“, “Rad“, “Mali jež“, “Nikad Robom“, “Jutarnje novosti“, ali ih je nesumnjivo najviše objavio u “Kekecu“.

Trebalo bi nam previše prostora kada bi naveli sve stripove koje je Sulić nacrtao, zato ćemo spomenuti samo neke: “Crveni konjanik“, “Plavi mesec“, “Strelac gorostas“, “Trg robova“, “Srebrni oklopnik“, “Mladi ilegalci“, “Hajduk Veljko“, niz biografija znamenitih ličnosti naše prošlosti i drugi.

Živi i radi u Beogradu.

Objavili ste dosta stripova?

– Sve što sam do sada nacrtao radio sam u trci sa vremenom. Sve je bilo skopčano sa rokovima. Iako sam stvarao u zaista teškim uslovima, uvek sam radio pošteno koliko je to u datim uslovima bilo moguće. Danas bih radio samo ono što volim.

Koje teme vas danas interesuju?

– Privlače me biografije interesantnih ljudi: majstor Radovan, Juraj Dalmatinac… Atmosfera posebnog doba. Voleo bih da radim i nešto iz naučne fantastike, nešto super nerealno.

Koje ste crtače voleli u detinjstvu?

Rejmonda i Fostera.

A danas?

Fostera i danas, ali iz predratnog perioda. Od savremenih autora cenim Serđo Topija.

Izdvajate li nekog od naših autora?

Maurovića! Jedini u svetu koji tako radi. Slikarski radi strip. I njega više volim iz predratnog perioda.

Koji strip vam je najdraži?

– To su neki od kratkih stripova rađeni laviranom tehnikom, objavljeni u Kekecu. Od stripova čije sam originale uspeo da sačuvam izdvajam strip “Srebrni oklopnik“.

Da li je strip umetnost?

– Smatram da je umetnost sve što se dobro napravi.

Tekst je iz strip revije Yu strip, Vanredno izdanje EKS-a, br. 148/I, 12. prosinac 1978.

Tekstovi, fotografije, naslovnice su vlasništvo redakcije NIRO “Dečje Novine” i svih njenih pravnih sljedbenika.